Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Εορτάζοντες σήμερον


Συνοπτικός Βίος
Οι Άγιοι Μαρτυρες, ΙΝΔΗΣ, ΓΟΡΓΟΝΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ ο Πραιποσίτος, ΜΑΡΔΟΝΙΟΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ ο Πρεσβύτερος, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Διάκονος και ΜΥΓΔΟΝΙΟΣ ήταν όλοι τους Συγκλητικοί καί έζησαν τον 4ο αιώνα.
Αυτοί απέμειναν έξω από τον Ναό που κάηκε με προσταγή του Μαξιμιανού στη Νικομήδεια, όπου κάηκαν ζωντανοί οι 20.000 χριστιανοί. 
Αυτοί λοιπόν, που ήταν συγκλητικοί, συνελήφθησαν και οι μεν τρεις πρώτοι μαρτύρησαν δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα, οι επόμενοι δύο μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού, οι άλλοι δύο μαρτύρησαν δια πυρός, ο Θεόφιλος δια λιθοβολισμού και ο Μυγδόνιος θανατώθηκε μέσα σε βόθρο.
Απολυτίκιον. Ήχος δ’. 
Αθλοφόροι Κυρίου, μακαρία η γη, η πιανθείσα τοις αίμασιν υμών, και άγιαι αι σκηναί, αι δεξάμεναι τα πνεύματα υμών• εν σταδίω γαρ τον εχθρόν εθριαμβεύσατε, και Χριστόν μετά παρρησίας εκηρύξατε. Αυτόν ως αγαθόν υπέρ ημών ικετεύσατε, σωθήναι δεόμεθα τας ψυχάς ημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου