Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο νέο-αθεϊσμὸς επὶ θύραις
Ο ΝΕΟ–ΑΘΕΪΣΜΟΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ
Ὁ ΑΘΕΪΣΜΟΣ εἶναι γνήσιο τέκνο τοῦ λεγομένου εὐρωπαϊκοῦ «διαφωτισμοῦ», ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε νὰ «λυτρώσει» τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς θρησκείας καὶ νὰ τοῦ λύσει ὅλα τὰ προβλήματα διὰ τῆς ἐπιστήμης. Ἐκφράστηκε δὲ εἴτε μὲ τὸν ἄθεο ἀστισμό, εἴτε μὲ τὸν ἄθεο μαρξισμὸ καὶ ἐφάρμοσε πρακτικὲς θηριωδίας καὶ γενοκτονίας, κυρίως κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Τὰ θύματα τοῦ ἀθεϊσμοῦ ξεπερνοῦν μόνο κατὰ τὸν 20ο αἰώνα τὰ 100.000.000! Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως τοῦ ἀθεϊστικοῦ καταναγκασμοῦ νὰ γκρεμιστεῖ ἡ πίστη στὸ Θεὸ ὑπῆρξαν ἀποκαρδιωτικά. Γιʼ αὐτὸ καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ ἀθεϊσμὸς ἄλλαξε προσωπεῖο, ντύθηκε τὴν προβιὰ τοῦ «νηφάλιου ἐπιστήμονα», τοῦ «ἀνεκτικοῦ», τοῦ «δημοκράτη» κλπ. Τὰ μαχαίρια, οἱ γκιλοτίνες, καὶ τὰ σοβιετικὰ «γκουλὰνγκ» ἀντικατέστησε τὸ μάρκετινγκ καὶ ἡ διαφήμιση. Σὲ χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς δαπανῶνται ἀπὸ ἀθεϊστικὲς ἑνώσεις ὑπέρογκα ποσά, γιὰ νὰ ἀγοράζονται διαφημιστικοὶ χῶροι στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ὅπου μὲ διαφημίσεις τοῦ τύπου: «Πιθανότατα δὲν ὑπάρχει Θεός, ζῆσε τὴν ζωή σου» προσπαθοῦν νὰ «κατηχήσουν» τοὺς θρησκευόμενους στὴν ἀθεΐα. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ὀνομάζεται νέο-ἀθεϊσμὸς καὶ βρίσκεται  ἐπὶ θύραις καὶ στὴ χώρα μας
Ορθόδοξος Τύπος, 16/03/2012

aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου